Vi ser månen næsten hver eneste nat, man hvor langt er der derop? Her får du svaret.

Jorden set frå månen

Sådan ser jorden ud fra månen. Der er langt hjem.

Hvad er afstanden til månen?

  • Der er 384,400 km til månen
  • Jordens diameter er 12,750 km, så der er 30 diametre af jorden op til månen – altså 30 gange jordens “bredde”.
  • Der er 200 gange længere til Mars. Månen er jo ikke den nærmeste planet, men en måne, der kun cirkulerer tæt om jorden.

Hvor stor er månen i forhold til jorden?

Jorden og månen sammenlignet

Så stor er jorden sammenlignet med månen. Der er cirka 30 “bredder” af jorden op til månen.