Man bruger betegnelsen “en genstand” omkring indtagelse af alkohol for at kunne rådgive om indtagelsen af alkohol uanset hvilken type, du drikker.

Læs mere